Επικοινωνια

Η έδρα της ομάδας βρίσκεται στο γήπεδο του Νοσοκομείου στην Καρδίτσα. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να μας αναζητήσετε εκεί.